ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Thông tin về Boss Đại Hoàng Kim
   Hệ thống Boss Hoàng Kim

  Tên BossXuất hiện ngẫu nhiên tại thất đại thành thị hoặc 1 trong 2 bản đồsau.Phần thưởng
  (ngẫu nhiên)
  Thời điểm xuất hiện: 19h30

  Cổ Bách
  - Phù Dung động
  - Sơn Bảo động
  - Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương.
  - Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải.

  - Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao.

  Huyền Giác Đại Sư
  - Nhạn Thạch động
  - Thanh Khê động
  - Phục Ma Tử Kim Côn.
  - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao.

  - Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa.
  - Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều.

  Đường Phi Yến
  - Phong Lăng Độ Nam
  - Khỏa Lang động
  - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên.
  - Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù.

  - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn.
  - Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên.
  - Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc.

  Lam Y Y
  - Vũ Lăng động
  - Phi Thiên động
  - U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý.
  - U Lung Kim Xà Phát Đái.

  Hà Linh Phiêu
  - Trường Bạch Bắc
  - Vô Danh Động
  - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu.
  - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài.

  Yên Hiểu Trái
  - Sa mạc sơn động 1
  - Sa mạc sơn động 3
  - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao.
  - Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao.
  - Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái.

  Mạnh Thương Lương
  - Sa mạc địa biểu
  - Sa mạc sơn động 2
  - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y.
  - Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái.

  Gia Luật Tị Ly
  - Lưỡng Thủy động
  - Dương Trung động
  - Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên.
  - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý.

  Đạo Thanh Chân Nhân
  - Trường Bạch Nam
  - Mạc Cao Quật
  - Cập Phong Tam Thanh Phù.

  Tuyền Cơ Tử
  - Vi Sơn Đảo
  - Phi Thiên Động
  - Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết.
  - Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù.
  - Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán.
  Thời điểm xuất hiện: 23h00

  Vương Tá
  - Vũ Lăng động
  - Phù Dung động
  - Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa.
  - Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn.

  Huyền Nan Đại Sư
  - Phong Lăng Độ Bắc
  - Khỏa Lang động
  - Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều.
  - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao.
  - Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa.
  - Mộng Long Huyền Ti Phát Đái.

  Đường Bất Nhiễm
  - Trường Bạch Nam
  - Nhạn Thạch Động
  - Băng Hàn Đàn Chỉ Phi Đao.
  - Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù.

  - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn.

  - Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên.

  Bạch Doanh Doanh
  - Thanh Khê động
  - Sa mạc địa biểu
  - Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận.
  - Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù.

  Thanh Tuyệt Sư Thái
  - Vi Sơn Đảo
  - Dương Trung Động
  - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm.
  - Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu.

  Chung Linh Tú
  - Phi Thiên động
  - Vô Danh Động
  - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển.
  - Bích Hải Hồng Lăng Ba.

  Hà Nhân Ngã
  - Nhạn Thạch động
  - Lưỡng Thủy động
  - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển.
  - Địch Khái Lục Ngọc Trượng.

  Đoan Mộc Duệ
  - Phong Lăng Độ
  - NamSơn Bảo động
  - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương.

  Từ Đại Nhạc
  - Mạc Bắc Thảo Nguyên
  - Vũ Lăng động
  - Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm.

  Thanh Liên Tử
  - Trường Bạch Bắc
  - Sa mạc sơn động 3
  - Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan.
  - Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù.

  - Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội.

  Ghi chú
   Sau khi tiêu diệt Boss, tất cả mọi nhân vật đang đứng ở gần Boss sẽ nhận được 8.000.000 điểm kinh nhiệm.
   Đồng thời những thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ được nhận thêm: 10.000.000 điểm kinh nghiệm và trang bị Hoàng Kim (có thể) được rớt ra như trên.

  Gửi lúc 11/09/2014