ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Làm nhiệm vụ xuất sư nhanh
  Để giúp cho toàn thể anh em tham gia Game được dễ dàng và thích thú hơn, BQT đã tiến hành Update chức năng "Xuất Sư Nhanh" thay vì phải làm nhiệm vụ 1x đến 6x như hiện tai .
  Điều kiện : Cấp độ 60+
  Cách thức :
  - Về môn phái của mình , và trò chuyện với Chưởng Môn .
  - Gặp Chưởng Môn và chọn "Ta muốn xuất sư" là Ok.
  - Nếu không đủ cấp 60 thì sẽ không xuất sư được .

  Mong rằng chức năng này sẽ giúp tất cả các bạn tham gia Game được tốt hơn.

  Thân!
  Gửi lúc 27/09/2014