ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Chế tạo An Bang Hoàn Mỹ
  Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị huyền tinh, trang bị Hoàng Kim... mang lại. Nay, với Phong Hỏa Liên Thành, Quý đồng đạo sẽ tiếp tục khai phá thêm sức mạnh đặc biệt của trang bị An Bang Hoàn Mỹ với các thuộc tính đặc biệt được tinh luyện thêm vào. 

  Thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ:

  Để tiến hành thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ, trước tiên, Quý nhân sĩ phải đến Lâm An diện kiến Thợ Rèn Thần Bí.
  Sau đó phải nộp đủ những vật liệu thăng cấp theo yêu cầu của Thợ Rèn Thần Bí thì bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới được thăng cấp.
  Dù được thăng cấp thành bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới, nhưng những dòng thuộc tính ban đầu của bộHoàng Kim An Bang vẫn không hề thay đổi.Nguyên liệu cần thiết:


  Trang bị An Bang Hoàn Mỹ đòi hỏi nhiều nguyên liệu quý hiếm nhất trên thế gian mới có thể tinh chế được, đồng thời tạo ra những huyền năng siêu việt.

  Vật liệu
  Hình
  Ghi chú
  Cúc Hoa Thạch
  100 tiền đồng/10 cái
  Băng Thạch Kết Tinh
  100 tiền đồng/10 cái
  Băng Tàm Tơ
  100 tiền đồng/10 cái
  Kê Huyết Thạch
  100 tiền đồng/10 cái
  Mã Não
  100 tiền đồng/10 cái
  Mảnh Thiên Thạch
  (Vạn Thiết Toái Phiến)
  100 tiền đồng/10 cái
  Điền Hoàng Thạch
  100 tiền đồng/10 cái
  Tín Sứ Kim Yêu Bài
  làm nhiệm vụ tín sứ
  Lam Thủy Tinh
  -
  Lục Thủy Tinh
  -
  Tử Thủy Tinh
  -


  Tinh luyện An Bang Hoàn Mỹ:


  Bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ vẫn sẽ có 4 món. Mỗi món có một bí kíp tinh luyện khác nhau, đòi hỏi Quý đồng đạo phải sưu tầm được đầy đủ tất cả các nguyên mới có thể tham gia bước hợp thành trang bị. Sau khi thành công, An Bang Hoàn Mỹ sẽ hỗ trợ đáng kể võ công thượng thừa nhờ vào các thuộc tính vừa được thêm vào. 

  Tên
  Điều kiện hợp thành
  Hình minh họa
  [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn2 Cúc Hoa Thạch, 1 Băng Thạch Kết Tinh, 10 Lam Thủy Tinh và nhẫn An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 
  [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ2 Băng Tàm Tơ, 3 Kê Huyết Thạch, 10 Lục Thủy Tinh và nhẫn An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  [Hoàn Mỹ] An BangBăng Tinh Thạch Hạng Liên2 viên Mã Não, 1 mảnh Thiên Thạch, 5 viên Tử Thủy Tinh, 1 Thần Bí Khoáng Thạch và dây chuyền An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
  [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội10 miếng Điền Hoàng Thạch, 1 miếng Tín sứ Kim Bài, 1 Huyền Tinh cấp 8 và An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội

  Lưu ý:
  - Khi tiến hành thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ thì cần phải theo thứ tự sau: An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn, An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ, An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên, An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội.
  - Không thể sử dụng trang bị An Bang Liên Đấu để thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

  Hoàn nguyên An Bang Hoàn Mỹ:

  Nếu Quý nhân sĩ muốn bộ Hoàn Mỹ An Bang trở lại bộ An Bang cũ thì hãy đến gặp Thợ Rèn Thần Bí Để tiến hành trao chuyển, hoàn nguyên lại bộ Hoàng Kim An Bang.
  Nguyên tắc hoàn nguyên: Khi đã tiến hành hoàn nguyên thành công, dòng thuộc tính mới sẽ mất, kháng tính vẫn giữ nguyên, riêng chỉ có số trị của dòng nội lực thay đổi.
  Gửi lúc 24/01/2015