ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Chế tạo và nâng cấp trang bị Bạch Kim
  Một trong những tính năng được trông đợi nhất của phiên bản Phong Hoả Liên Thành nay đã xuất hiện – Chế tạo Trang Bị Bach Kim.
  Thêm nhiều dòng option với những chỉ số ưu việt hơn, Trang bị Bạch Kim hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những chấn động trên toàn cõi võ lâm trung nguyên, đem đến nhiều điều hấp dẫn cho các đấu sĩ trong những trận chiến khốc liệt trên sa trường.

  Các trang bị dùng để chế tạo Bạch Kim:


  Dùng trang bị Hoàng Kim để chế tạo trang bị Bạch Kim.

  - Những trang bị sau có thể nâng cấp tại NPC Thợ Rèn Thần Bí là các loại Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái .

  - Những trang bị sau có thể nâng cấp tại NPC Thần Bí Thương Nhân là các loại Trang Bị Hoàng Kim Môn Phaí .


  Nguyên liệu cần để chế tạo:  Đối với các món trang bị được chế tại NPC Thợ Rèn Thần Bí thì cần các nguyên liệu: 1 viên Huyền Tinh Cấp 8 + 1 viên Bổ Thiên Thạch Trung + 1 viên Thần Bí Khoáng Thạch + phí chế tạo là 1000 vạn.
  Đối với các món trang bị được chế tại NPC Thần Bí Thương Nhân thì cần nguyên liệu: 1 Lôi Trạch Chùy + phí chế tạo 1000 vạn lượng .
  Lôi Trạch Chùy
  Ghi chú:
  - Bổ Thiên Thạch và Lôi Thạch Trùy được bán ở NPC Hoàng Kim Tôn Giả (Ba Lăng Huyện ).

  Các bước chế tạo:


  Bước 1:


  Quý nhân sĩ mang các món Hoàng Kim trong danh sách trang bị loại 1 và 2 đến diện kiến NPC Thợ Rèn Thần Bí và Thần Bí Thương Nhân tại Lâm An để chế tạo trang bị Bạch Kim.


  Lưu ý
   NPC Thợ Rèn Thần Bí: chỉ chế tạo đồ trong danh sách loại 1.
   NPC Thần Bí Thương Nhân: chỉ chế tạo đồ trong danh sách loại 2.

  Bước 2:


  Chọn dòng “Ta muốn nhờ ngươi trùng luyện trang bị Bạch Kim”.

  Bước 3:


  Chọn dòng “Ta muốn chế tạo trang bị Hoàng Kim thành trang bị Bạch Kim”

  Bước 4:


  Chọn dòng “Có thể giúp ta chế tạo trang bị này thành trang bị Bạch Kim được hay không?”

  Bước 5:


  Khi chế tạo thành công, Quý nhân sĩ sẽ nhận được thông báo từ hệ thống:

  Ghi chú:
  - Đồ Hoàng Kim chế tạo thành đồ Bạch Kim sẽ có cấp 0.
  - Khi nâng cấp, các trang bị Bạch Kim sẽ giữ nguyên cấp độ kỹ năng.


  Nâng cấp trang bị Bạch Kim:


  Bước 1:


  Đến NPC Thợ Rèn Thần Bí chọn dòng “Ta muốn trùng luyện trang bị Bạch Kim” tiếp tục chọn dòng ”Ta muốn thăng cấp cho trang bị Bạch Kim này”.


  Bước 2:


  Chọn tiếp dòng “Có thể giúp ta thăng cấp trang bị này không?


  Bước 3:


  Tiếp tục bỏ trang bị Bạch Kim cần thăng cấp và nguyên liệu Bổ Thiên Thạch tiểu hoặc Bổ Thiên Thạch trung.

  Bước 4:


  Nếu nâng cấp thành công, Quý nhân sĩ sẽ nhận được thông báo:


  Nếu nâng cấp thất bại, Quý nhân sĩ sẽ mất nguyên liệu, tiền vạn và sẽ nhận được thông báo từ hệ thống:


  Ghi chú:
  - Các trang bị Bạch Kim hiện tại chỉ có thể nâng tối đa 5 cấp. Nếu tiếp tục nâng cấp sẽ thất bại nhưng không mất nguyên liệu và tiền.
  - Ở phiên bản Hùng Bá Thiên Hạ sẽ ra mắt các vật phẩm để giúp nhân sĩ nâng cấp trang bị Bạch Kim lên cấp cao hơn. VinaGame và KingSoft đang tiến hành nâng cấp hệ thống trang bị Bạch Kim từ cấp 6 đến cấp 10 để có nhiều thay đổi cực kỳ đặc biệt hơn so với bản thử nghiệm

  Gửi lúc 24/01/2015