ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Xổ Số Thần Tài
  Xổ Số Thần Tài

  Thời gian diễn ra: Diễn ra hàng ngày
  Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên
  NPC liên quan: Thần Tài (Ba Lăng Huyện)
  Vật Phẩm Liên Quan : 

  - Vé Số Thần Tài :
  Nguồn gốc: Mua trên Kỳ Trân Các
  Giá: 20 Tiền Đồng
  Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
  Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng
  Giới hạn: Sử dụng 20 vật phẩm/ngày/nhân vật
  Hạn tồn tại: 23h từ lúc nhận  - Túi Thần Tài : 
  Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
  Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
  Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng
  Hạn tồn tại: 23h từ lúc nhận
  Mô tả hoạt động:

  Mỗi ngày, nhân sĩ tham gia bằng cách nhấp phải vào Vé Số Thần Tài. Sau đó nhập số vào khung. (Chỉ được nhập số nguyên dương trong khoảng từ 10 đến 99).
  Khi đã nhập số và chọn “Xác nhận“ thì hệ thống sẽ thông báo và nhận được ngẫu nhiên kinh nghiệm như sau:
  1.000.000
  2.000.000
  3.000.000
  4.000.000

  Mỗi ngày, nhân sĩ có thể xem những con số đã chọn tại NPC Thần Tài (Ba Lăng Huyện)

  Phát thưởng: Đúng 22h10 hệ thống sẽ chọn ra 10 con số nguyên dương (khác nhau) ngẫu nhiên từ 10 đến 99 làm con số trúng thưởng trong đợt, trong đó có 9 con số may mắn và 1 số may mắn đặc biệt
  Hệ thống sẽ tổng kết các nhân sĩ trúng với các con số may mắn và may mắn đặc biệt để phát thưởng. (Tổng kết từ danh sách nhân sĩ đã chọn từ 22h10 ngày hôm trước đến hiện tại)  Phần thưởng:
  - Nhân sĩ chọn số trùng với con số may mắn (thường) sẽ nhận được : 100 Tiền Đồng + 50 triệu điểm kinh nghiệm.
  Nhận phần thưởng này tối đa 20 lần/đợt/nhân vật.
  (Khi 20 con số nhân vật đã chọn thỏa điều kiện trúng thưởng)

  - Nhân sĩ chọn số trùng với con số may mắn (đặc biệt) sẽ nhận được : 400 Tiền Đồng + 200 triệu điểm kinh nghiệm + 1 Túi Thần Tài .
  Nhận phần thưởng này tối đa 1 lần/1 đợt/nhân vật.
  Phần thưởng khi sử dụng Túi Thần Tài: 
  Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau :
  - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên     
  - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn     
  - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội     
  - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  - Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
  - Ngựa Phi Vân
  - Ngựa Bôn Tiêu
  - Ngựa Phiên Vũ
  - Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
  - Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển
  - Hồng ảnh Kiếm Bài
  - Hồng ảnh Mục Túc
  - Hồng ảnh Tụ Chiêu
  - Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới
  - Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
  - Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới
  - Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên
  - 100 Triệu Exp
  Gửi lúc 21/12/2015