ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Hướng dẫn chuyển môn phái
   Điều kiện để rời môn phái

  1. Nhân vật đạt cấp độ 120 và trên 120.
  2. Yêu cầu có đạo cụ “Tín Vật Môn Phái"
  3. Địa điểm rời môn phái: Tại NPC Chưởng Môn của phái tương ứng.


  Điều kiện để gia nhập môn phái mới

  1. Đã thoát khỏi môn phái.
  2. Phải giải tán hoặc thoát khỏi chiến đội trước kia.
  3. Phải bỏ tất cả trang bị trên người.
  4. Phù hợp với yêu cầu giới tính của môn phái mới. (Thiếu Lâm không thu nhận nữ, Nga My và Thúy Yên không thu nhận nam, có 1 nét đặc biệt Thiên Vương Bang thu nhận nữ - yêu cầu phải có Tín Vật Dương Anh mua từ Kỳ Trân Các).
  5. Địa điểm gia nhập môn phái mới: Tại NPC Chưởng Môn của phái tương ứng.
  Gửi lúc 31/12/2015