ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  NPC bán lệnh bài gọi BOSS - Hoàng Kim Tôn Giả

  NPC : Hoàng Kim Tôn Giả <Trung Tâm Ba Lăng Huyện> .
  Là nơi dung luyện các loại trang bị hoàng kim "An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Hoàng Kim Môn Phái , Kim Quang" thành "Điểm tích lũy Hoàng Kim" .
  - Trang bị Hoàng Kim Môn Phái : 200 điểm
  - Trang bị Kim Quang : 200 điểm
  - Trang bị An Bang : 9 điểm 
  - Trang bị Định Quốc : 5 điểm
  - Trang bị Nhu Tình : 3 điểm
  - Trang bị Hiệp Cốt : 3 điểm  Cũng là nơi bán các loại lệnh bài gọi BOSS , bao gồm các loại BOSS Đại Hoàng Kim Thập Đại Môn Phái và BOSS Kim Quang .
  Sử dụng "Điểm tích lũy Hoàng Kim" để có thể mua các loại lệnh bài gọi Boss : 
  - Boss Thiếu Lâm Phái : 110 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Huyền Giác Đại Sư , Huyền Nan Đại Sư
  - Boss Thiên Vương Bang : 100 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Cổ Bách , Vương Tá
  - Boss Ngũ Độc Giáo : 100 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Lam Y Y , Bạch Doanh Doanh
  - Boss Đường Môn Phái : 120 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Đường Phi Yến , Đường Bất Nhiễm
  - Boss Nga My Phái : 90 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Hà Linh Phiêu , Thanh Tuyệt Sư Thái
  - Boss Thúy Yên Phái : 80 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Yên Hiểu Trái , Chung Linh Tú
  - Boss Cái Bang Phái : 120 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Mạnh Thương Lương , Hà Nhân Ngã
  - Boss Thiên Nhẫn Giáo : 110 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Gia Luật Tị Ly , Đoan Mộc Duệ
  - Boss Võ Đang Phái : 100 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Đạo Thanh Chân Nhân , Từ Đại Nhạc
  - Boss Côn Lôn Phái : 100 điểm / 1 lệnh bài . Gồm có 2 BOSS : Tuyền Cơ Tử , Thanh Liên Tử
  - Boss Kim Quang Tướng Quân : 140 điểm . Gồm có BOSS : Kim Quang Đại Tướng Quân


  Lưu ý : 
  - BOSS không thể gọi trong các khu vực an toàn và khu vực thành thị .
  - Khi gọi BOSS thành công , hệ thống sẽ thông báo "Tên nhân vật gọi BOSS , Tên BOSS được gọi , MAP gọi BOSS (không thông báo tọa độ)" lên tần số thế giới . Vì vậy , bạn hãy chắc chắn rằng mình đủ sức bảo vệ BOSS cũng như kết liễu , tránh tình trạng bị người chơi khác cướp mất BOSS.
  - Boss có tỉ lệ rớt đồ chuẩn với BOSS của hệ thống , BOSS của Môn Phái nào sẽ rớt đồ của Môn Phái đó , riêng BOSS Kim Quang thì rớt Trang Bị Kim Quang . 


  Gửi lúc 10/01/2016