ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Phá Thiên Tôn Giả - Dung luyện Phi Phong
  NPC : Phá Thiên Tôn Giả 
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện  1. Cách thức dung luyện Phi Phong

  Cấp 1 : Phi phong Lăng Vân (HSD : 7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất)
  - Yêu cầu : 
          + 1000 điểm danh vọng
          + 1000 điểm vinh dự liên đấu
          + 1000 vạn lượng
          + 1000 điểm phú hào


          
          
  Cấp 2 : Phi phong Tuyệt Thế (HSD : 7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất)
  - Yêu cầu :
          + 1 Phi phong Lăng Vân
          + 2000 điểm danh vọng
          + 2000 điểm vinh dự liên đấu
          + 2000 vạn lượng
          + 2000 điểm phú hào
          + 500 điểm hoàng kim


          
  Cấp 3 : Phi phong Phá Quân "Dịch Chuyển Tức Thời"(HSD : 7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất)
  - Yêu cầu :
          + 1 Phi phong Tuyệt Thế
          + 3000 điểm danh vọng
          + 3000 điểm vinh dự liên đấu
          + 3000 vạn lượng
          + 3000 điểm phú hào
          + 1000 điểm hoàng kim

          
          
  Cấp 4 :
  - Chọn loại Phi Phong muốn dung luyện
  - Có 2 loại : Phi phong Ngạo Tuyết "Dịch Chuyển Tức thời" và Phi phong Ngạo Tuyết "Xác Xuất Hóa Giải Sát Thương" . (HSD : 7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất)

  - Yêu cầu :
          + 1 Phi phong Phá Quân "Dịch Chuyển Tức Thời"
          + 5000 điểm danh vọng
          + 5000 điểm vinh dự liên đấu
          + 5000 vạn lượng
          + 5000 điểm phú hào
          + 3000 điểm hoàng kim


          
  Cấp 5 :
  - Chọn loại Phi Phong muốn dung luyện
  - Có 3 loại : Phi phong Kình Lôi "Dịch Chuyển Tức Thời" , Phi phong Kình Lôi "Xác Xuất Hóa Giải Sát Thương" và Phi phong Kình Lôi "Trọng Kích" . (HSD : 7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất)

  - Yêu cầu :
          + 1 Phi phong Ngạo Tuyết "Dịch Chuyển Tức thời" hoặc 1 Phi phong Ngạo Tuyết "Xác Xuất Hóa Giải Sát Thương"
          + 10000 điểm danh vọng
          + 10000 điểm vinh dự liên đấu
          + 10000 vạn lượng
          + 10000 điểm phú hào
          + 5000 điểm hoàng kim
  2. Gia Hạn Sử Dụng Phi Phong


  Cách thức :
          + Chọn mục "Gia Hạn Sử Dụng Phi Phong" tại NPC "Phá Thiên" tại trung tâm Ba Lăng Huyện
          + Đặt phi phong cần gia hạn vào mục thời gian mà bạn muốn gia hạn cho vật phẩm 
          + Có 3 mốc thời gian có thể gia hạn : 7 ngày , 15 ngày , 30 ngày , 90 ngày , 180 ngày .

          
          
  Nguyên liệu yêu cầu :
  - 7 ngày :
              + 500 vạn lượng
              + 100 điểm danh vọng
              + 100 điểm vinh dự liên đấu
              + 100 điểm phú hào
              + 50 điểm hoàng kim

          
  - 15 ngày :
              + 1000 vạn lượng
              + 100 điểm danh vọng
              + 100 điểm vinh dự liên đấu
              + 100 điểm phú hào
              + 100 điểm hoàng kim

              
  - 30 ngày :
              + 2000 vạn lượng
              + 200 điểm danh vọng
              + 200 điểm vinh dự liên đấu
              + 200 điểm phú hào
              + 150 điểm hoàng kim

              
  - 90 ngày :
              + 5000 vạn lượng
              + 500 điểm danh vọng
              + 500 điểm vinh dự liên đấu
              + 500 điểm phú hào
              + 400 điểm hoàng kim

              
  - 180 ngày :
              + 10000 vạn lượng
              + 1000 điểm danh vọng
              + 1000 điểm vinh dự liên đấu
              + 1000 điểm phú hào
              + 700 điểm hoàng kim

              
  Lưu ý :
          Khi gia hạn , thời hạn sử dụng không cộng dồn .

  3. Hoán Đổi Phi Phong


  Cách thức : 
          + Chọn mục "Hoán Đổi Phi Phong" tại NPC "Phá Thiên" tại trung tâm Ba Lăng Huyện
          + Chọn cấp độ Phi Phong muốn hoán đổi .
          + Chọn loại Phi Phong muốn hoán đổi . 

          
  Nguyên liệu yêu cầu :
                      + 1000 vạn lượng
                      + 100 điểm danh vọng
                      + 100 điểm vinh dự liên đấu
                      + 100 điểm phú hào
                      + 100 điểm hoàng kim
      
              
  Lưu ý :
          Tính năng chỉ áp dụng cho 2 loại phi phong cấp 4 và cấp 5 .
          Chỉ được hoán đổi cho phi phong cùng cấp độ .
          Hoán đổi thành công sẽ nhận được phi phong có hạn sử dụng "7 ngày - Hết hạn sử dụng vật phẩm sẽ biến mất"


  4. Hình ảnh và chức năng của các loại Phi Phong


  Cấp độ phi phongHình ảnh và tính năng
  Phi phong Lăng Vân 
  (cấp 1)
  Phi phong Tuyệt Thế 
  (cấp 2)
  Phi phong Phá Quân 
  (cấp 3)
  Phi phong Ngạo Tuyết 
  (cấp 4)

  Phi phong Kình Lôi 
  (cấp 5)  Hướng dẫn chiêu thức

  Chiêu thứcTính năngThời gian chờ


  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 1 cấp
  Dịch chuyển tức thời trong 4 giây90 giây
  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 2 cấpDịch chuyển tức thời trong 4 giây80 giây
  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 3 cấpDịch chuyển tức thời trong 4 giây70 giây


  Đại Diệp Khí Tráo + 1 cấp
  Hóa giải sát thương 100% trong 3 giây90 giây
  Đại Diệp Khí Tráo + 2 cấpHóa giải sát thương 100% trong 3 giây80 giây


  Trọng Kích Tuyệt Đối + 1 cấp
  Trong 4 giây 100% xuất hiện trọng kích.90 giây

  Chú ý
  : Chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ.
   Sau khi kích hoạt chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ, nhấn chuột trái vào bảng chiêu thức bên tay phải sẽ xuất hiện 2 chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ, 1 có thời gian chờ và 1 không có thời gian chờ.
   Nhấn chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ vào chỗ không có thời gian chờ và sử dụng trong vòng 4 giây.
   Có thể đặt phím tắt cho chiêu thức Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ (thứ 2) để sử dụng dịch chuyển tức thời.Các chiêu thức bị động: Sẽ tự động phát ra khi sinh lực thấp hơn tỷ lệ % tương ứng theo bảng sau:
  Chiêu thứcTỷ lệ (%) sinh lực
  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 1 cấp ( bị động)20
  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 2 cấp ( bị động)25
  Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ + 3 cấp ( bị động)30
  Đại Diệp Khí Tráo + 1 cấp (bị động)20
  Đại Diệp Khí Tráo + 2 cấp (bị động)25
  Trọng Kích Thuyệt Đối + 1 cấp (bị động)20


  Gửi lúc 07/03/2016