ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Hướng dẫn Phân Rã Trang Bị Hoàng Kim
   Để phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái vui lòng làm theo hướng dẫn sau :

  1. 
  Đến gặp NPC Thần Bí Thương Nhân tại Lâm An 
  Tại NPC đó các bạn sẽ biết được cách thức phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái .

  2.
  Nguyên liệu cần thiết :
  - Kim Tê : Tăng tỉ lệ thành công khi phân rã trang bị Hoàng Kim .
  - Thần Bí Khoáng Thạch : có tác dụng cao gấp 3 lần so với Kim Tê
  - Thủy Tinh : có tác dụng thấp hơn Kim Tê
  - Phúc Duyên Lộ : có tác dụng thấp hơn Kim Tê

  3.
  Những trang bị Hoàng Kim Môn Phái có thể phân rã thành mãnh :
  - Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  - Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  - Mộng Long Huyền Ti Phát đái
  - Phục Ma Tử Kim Côn
  - Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
  - Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  - Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  - Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  - Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  - Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
  - Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
  - Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  - Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  - Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
  - Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  - Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
  - Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  - Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  - Vô Gian Phất Vân Ti đái
  - Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  - Vô Ma Ma Ni quán
  - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
  - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  - Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  - Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  - Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
  - Tê Hoàng Phụng Nghi đao
  - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
  - Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  - Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  - Bích Hải Hồng Lăng Ba
  - U Lung Kim Xà Phát đái
  - U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  - U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
  - Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  - Minh ảo U Độc ám Y
  - Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  - Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  - Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 
  - Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
  - Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  - Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  - Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
  - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  - Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
  - Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 
  - Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  - Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  - Địa Phách Khấu Tâm trạc
  - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  - Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  - Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  - Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
  - Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
  - Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
  - Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  - Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  - Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  - Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
  - Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  - Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý 
  - Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  - Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  - Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  - Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  - Cập Phong Tam Thanh Phù 
  - Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  - Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  - Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  - Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
  - Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
  - Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
  - Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  - Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  - Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
  - Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
  Gửi lúc 18/04/2016